Home Plastik Sanatlar Heykel PORTFOLYO SERİSİ 3; SEÇKİN PİRİM SERGİSİ

Portfolyo Serisi, sanatçıların öne çıkan sanatsal çalışmalarının başlangıcına, gelişimine ve günümüzdeki durumuna ışık tutmayı da amaçlıyor. Bu bağlamda kendini birnevi retrospektif özellikte sergi serisi olarak da ifade etmekte.

Çağdaş heykel alanının önde gelen sanatçılarından biri olan Pirim’in eserleri neo – minimalist form ifadelerine dayanır ve çağdaş tasarım stratejileriyle birleşir. Sanatçı, erken dönem eserlerinde gerçekliğin karışıklığını biçimsel öze indirgeyerek doğa ve kültür arasındaki ikiliğe şiirsel bir yaklaşım ortaya koymuştur. Daha sonra  ise yapıtlarında endüstriyel ürünler ve makinelerle olan bağ güç kazanmıştır. Günümüzde, sanatçının eserleri, artık hiçbir şeyin temsili değildir ve içsel bir motivasyonu izliyor gibi görünürler, bu da mutlak, soyut bir görsel ifadeye yol açar. Biçimsel karakteri aynı anda hem minimal hem de dışa vurucu olarak tarif edilebilir.

Seçkin Pirim, eserlerinde, Kübizm, Fütürizm, Minimalizm ve günümüzün üç boyutlu bilgisayar grafikleri ile ürün tasarımlarından çeşitli yöntemler alarak kendi dilini oluşturmanın bir yolunu bulmuştur. Bu nedenle işleri hem tanıdık hem de yabancı görünür. Bilinen sanat ve tasarım tarihi temeli üzerinden yeni estetikleri tartışmaktadır. Bu sayede sanatçı, klasik reprodüksiyonu veya post modern eklektizmi aşan yeni üretim biçimleri geliştirme için heykel sanatına yeni bir yol önermektedir.

Marcus Graf’ın küratörlüğünde gerçekleştirilen sergiyi 18 Nisan’a kadar Plato Sanat’ta gezebilirsiniz…

 

 

 

Yorum Yok